Pages Menu
Categories Menu

Ubezpieczenia firmowe

pzuOferujemy szeroki zakres ubezpieczeń firmy, które pozwolą zminimalizować bądź wyeliminować wiele ryzyk związanych z prowadzonym biznesem.

1. UBEZPIECZENIE MIENIA FIRMY

• ubezpieczenia budynków,

• ubezpieczenia pojazdów firmy,

• ubezpieczenia maszyn i sprzętu elektronicznego,

• ubezpieczenia urządzeń wykorzystywanych w działalności,

• ubezpieczenia mienia pracowników,

• ubezpieczenia mienia w transporcie

2. UBEZPIECZENIE RYZYKA ZWIĄZANEGO Z DZIAŁALNOŚCIĄ FIRMY

• ubezpieczenia wierzytelności pieniężnych (kredytu kupieckiego),

• ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności,

• OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym,

• ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń i awarii,

• ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych,

• gwarancje ubezpieczeniowe (dla firm biorących udział w przetargach),

3. UBEZPIECZENIE PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW FIRMY

• ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy

• pracownicze ubezpieczenia grupowe NNW,

• ubezpieczenia na życie pracowników firmy

• pracownicze ubezpieczenia medyczne i ochrony lekarskiej